Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 31 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 30 januari 2024. Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2022:482 Centrale Raad van Beroep 24 februari 2022

ECLI:NL:CRVB:2022:482

Datum: 24-02-2022

Onderwerp: Identiteit en nationaliteit

Overige onderwerpen: Knelpunten (3) Identiteit & nationaliteit -CRvB gaat op 24 februari 2022 nog stap verder (ECLI:NL:CRVB:2022:482) -In r.o. 4.10. leidt de CRvB uit feiten van de zaak zelf af dat er een afgeleid verblijfsrecht voor ouder bij unieburger kinderen is.-4.

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Het ontbreken van een identiteitsbewijs kan in de omstandigheden van dit geval niet afdoen aan het afgeleide verblijfsrecht dat appellante ontleent aan artikel 20 van het VWEU en het daarmee verband houdende recht op kinderbijslag.Appellante is een derdelander/ouder met Nederlandse kinderen die zich bij haar aanvraag om kinderbijslag beroepen heeft op het arrest Chavez-Vilchez. In dit geval zullen de kinderen gedwongen zijn met appellante de Unie te verlaten als een verblijfsrecht aan appellante wordt geweigerd. Aan appellante komt daarom in beginsel een afgeleid verblijfsrecht op grond van artikel 20 van het VWEU toe. Er zijn geen aanknopingspunten om aan appellante een verblijfsrecht te ontzeggen. Het bestreden besluit is dan ook niet deugdelijk gemotiveerd. Voor de beoordeling van het recht op kinderbijslag van appellante zal de Svb nog moeten onderzoeken of appellante op grond van artikel 6, eerste lid, van de AKW als verzekerde voor de AKW kan worden aangemerkt. Hierbij is van belang de vraag vanaf welk kwartaal appellante als ingezetene van Nederland kan worden aangemerkt.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW EU recht en Internationaal recht

mr. Jorg Werner

advocaat Noordstern Advocaten