Rechtbank Amsterdam 10 juli 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2014:3458 Hoge Raad 28 november 2014

ECLI:NL:HR:2014:3458

Datum: 28-11-2014

Onderwerp: Actualiteiten in jurisprudentie grensoverschrijdende arbeid Oordeel van het hof:  Naar het oordeel van het hof staat de toewijzing van het toezicht als bedoeld in art. 5 WagwEU niet in de weg aan de handhavingsbevoegdheid van SNCU. De bevoegdheden va

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Arbeidsrecht. CAO. Mogelijkheid om in een algemeen verbindend verklaarde CAO de bevoegdheid tot het instellen van vorderingen wegens niet-naleving van die CAO te delegeren aan een privaatrechtelijke rechtspersoon, art. 3 Wet AVV en art. 15 Wet CAO. Verhouding tot bevoegdheid minister om onderzoek te doen naar vermeende niet-naleving, art. 10 Wet AVV. Controle op naleving CAO gedurende tijdvak algemeen verbindendverklaring, ook nadat dat tijdvak is verstreken?

Ga naar uitspraak
Spreker(s)