Centrale Raad van Beroep 19 december 2019

ECLI:NL:CRVB:2019:4197

Datum: 19-12-2019

Onderwerp(en): Geen recht op uitkering

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Afwijzing verzoek om de loonbetalingsverplichtingen van werkgeefster over te nemen op de grond dat het Uwv het verzoek niet kan verifiëren. Appellant heeft niet, zoals verzocht, een door de curator geaccordeerd overzicht van de gewerkte uren overgelegd. Wat appellant heeft gesteld te hebben ondernomen om tot vaststelling van zijn aanspraak jegens werkgeefster te komen en heeft gedaan om de aanspraak geldend te maken, is niet onderbouwd. Het Uwv heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat vanaf het einde van het dienstverband op 17 maart 2017 appellant er niets aan in de weg stond om een loonvordering in te dienen bij werkgeefster en dat dit ook van appellant verwacht mocht worden. Appellant heeft dit nagelaten.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: