Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2022:869 Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 10 november 2022.

ECLI:EU:C:2022:869

Datum: 10-11-2022

Onderwerp: UEA in geval van een vof

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 10 november 2022.Taxi Horn Tours BV tegen gemeente Weert e.a.Verzoek van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten – Richtlijn 2014/24/EU – Gunning van opdrachten – Artikel 2, lid 1, punt 10 – Begrip ‚ondernemer’ – Vennootschap onder firma zonder rechtspersoonlijkheid daaronder begrepen – Artikel 19, lid 2, en artikel 63 – Gemeenschappelijke onderneming of beroep op de draagkracht van andere entiteiten van samenwerkende personen – Artikel 59, lid 1 – Verplichting om een of meer Uniforme Europese Aanbestedingsdocumenten (UEA’s) in te dienen – Doel van het UEA.Zaak C-631/21.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)