Centrale Raad van Beroep 10 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023. Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Raad van State 29 november 2023 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2022:617 Arrest van het Hof (Derde kamer) van 1 augustus 2022.

ECLI:EU:C:2022:617

Datum: 01-08-2022

Onderwerp: Gezinsherenigingsrichtlijn

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 1 augustus 2022.Bundesrepublik Deutschland tegen SW e.a.Verzoeken van het Bundesverwaltungsgericht om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Immigratiebeleid – Recht op gezinshereniging – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 10, lid 3, onder a) – Artikel 16, lid 1, onder b) – Begrip ‚minderjarig kind’ – Begrip ‚werkelijk gezinsleven’ – Meerderjarige die verzoekt om gezinshereniging met een als vluchteling erkende minderjarige – Relevante datum voor de beoordeling of de betrokkene minderjarig is.Gevoegde zaken C-273/20 en C-355/20.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW EU recht en Internationaal recht