Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2022:887 Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 november 2022.

ECLI:EU:C:2022:887

Datum: 17-11-2022

Onderwerp: Effectieve rechtsbescherming

Overige onderwerpen: Gezinsherenigingsrichtlijn

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht, Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 november 2022.X tegen Belgische Staat.Verzoek van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Immigratiebeleid – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 2, onder f) – Artikel 10, lid 3, onder a) – Begrip ‚alleenstaande minderjarige’ – Recht op gezinshereniging – Minderjarige vluchteling die gehuwd is op het ogenblik waarop hij op het grondgebied van een lidstaat aankomt – Kindhuwelijk dat in die lidstaat niet is erkend – Samenwoning met de echtgenoot die rechtsgeldig in die lidstaat verblijft.Zaak C-230/21.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW EU recht en Internationaal recht