Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2023:296 Arrest van het Hof (Derde kamer) van 18 april 2023.

ECLI:EU:C:2023:296

Datum: 18-04-2023

Onderwerp: Effectieve rechtsbescherming

Overige onderwerpen: Gezinsherenigingsrichtlijn

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht, Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 18 april 2023.X e.a. tegen Belgische Staat.Verzoek van de tribunal de première instance francophone de Bruxelles om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Grenscontroles, asiel en immigratie – Immigratiebeleid – Richtlijn 2003/86/EG – Recht op gezinshereniging – Artikel 5, lid 1 – Indiening van een verzoek om toegang en verblijf in het kader van het recht op gezinshereniging – Regeling van een lidstaat op grond waarvan de gezinsleden van de gezinshereniger het verzoek persoonlijk moeten indienen bij de bevoegde diplomatieke post van die lidstaat – Onmogelijkheid of buitengewone moeilijkheid om zich naar die post te begeven – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 7 en 24.Zaak C-1/23 PPU.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW EU recht en Internationaal recht