Rechtbank Midden-Nederland 10 januari 2024 Rechtbank Noord-Holland 9 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023. Rechtbank Overijssel 14 december 2023 Rechtbank Overijssel 27 november 2023 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2016:985 Arrest van het Hof (Derde kamer) van 21 december 2016.

ECLI:EU:C:2016:985

Datum: 21-12-2016

Onderwerp: Begrip overheidsopdracht. Annotatie Gerechtshof Den Haag 12 mei 2020

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 21 december 2016.Remondis GmbH & Co. KG Region Nord tegen Region Hannover.Verzoek van het Oberlandesgericht Celle om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Artikel 4, lid 2, VEU – Eerbiediging van de nationale identiteit van de lidstaten die besloten ligt in hun politieke en constitutionele basisstructuren, waaronder die voor regionaal en lokaal zelfbestuur – Interne organisatie van de lidstaten – Territoriale lichamen – Rechtsinstrument dat een nieuwe publiekrechtelijke entiteit in het leven roept en de overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden met het oog op het verrichten van openbare taken organiseert – Overheidsopdrachten – Richtlijn 2004/18/EG – Artikel 1, lid 2, onder a) – Begrip ‚overheidsopdracht’.Zaak C-51/15.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Anke Stellingwerff Beintema

advocaat Maasdam Broers Fischer advocaten