Rechtbank Amsterdam 10 juli 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Centrale Raad van Beroep 10 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2022:120 Arrest van het Hof (Derde kamer) van 24 februari 2022.

ECLI:EU:C:2022:120

Datum: 24-02-2022

Onderwerp: Huishoudelijke hulp

Overige onderwerpen: Kwalificatie

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 24 februari 2022.CJ tegen Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).Verzoek van de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid – Richtlijn 79/7/EEG – Artikel 4, lid 1 – Verbod van iedere discriminatie op grond van geslacht – Huishoudelijk personeel – Bescherming tegen werkloosheid – Uitsluiting – Bijzonder nadeel voor vrouwelijke werknemers – Legitieme doelstellingen van sociaal beleid – Evenredigheid.Zaak C-389/20.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Gerrard Boot

raadsheer Gerechtshof Amsterdam hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden

mr. Marije Schneider

docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep en vice-voorzitter Ontslagcommissie Gemeenten