Hoge Raad 25 november 2022 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022. Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022. Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022. Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022. Bekijk alles
ECLI:EU:C:2009:378 Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 juni 2009.

ECLI:EU:C:2009:378

Datum: 18-06-2009

Onderwerp: Vergelijkende reclame - merkgebruik

Rechtsgebiedenregister: Intellectueel eigendomsrecht

Vindplaats: Extern

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 juni 2009.L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC en Laboratoire Garnier & Cie tegen Bellure NV, Malaika Investments Ltd en Starion International Ltd.Verzoek om een prejudiciële beslissing: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Verenigd Koninkrijk.Richtlijn 89/104/EEG - Merken - Artikel 5, leden 1 en 2 - Gebruik in vergelijkende reclame - Recht om dit gebruik te laten verbieden - Ongerechtvaardigd voordeel uit reputatie - Afbreuk aan functies van merk - Richtlijn 84/450/EEG - Vergelijkende reclame - Artikel 3 bis, lid 1, sub g en h - Voorwaarden voor geoorloofde vergelijkende reclame - Oneerlijk voordeel ten gevolge van bekendheid van merk - Voorstelling van goed als imitatie of namaak.Zaak C-487/07.

Ga naar uitspraak