Parket bij de Hoge Raad 26 januari 2024 Parket bij de Hoge Raad 12 januari 2024 Hoge Raad 12 januari 2024 Rechtbank Rotterdam 28 december 2023 Hoge Raad 22 december 2023 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2013:341 Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 30 mei 2013.

ECLI:EU:C:2013:341

Datum: 01-01-1970

Onderwerp: Voorwaarden voor ontbinding van wederkerige overeenkomst. Verhouding tussen hoofdregel en tenzij-bepaling. Rechtspraak

Overige onderwerpen: Gevolgen van de ontbinding

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Burgerlijk procesrecht, Intellectueel eigendomsrecht, Vastgoedrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 30 mei 2013.Dirk Frederik Asbeek Brusse en Katarina de Man Garabito tegen Jahani BV.Verzoek van het Gerechtshof te Amsterdam om een prejudiciële beslissing.Richtlijn 93/13/EEG – Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten – Huurovereenkomst voor woonruimte tussen beroeps‑ of bedrijfsmatige verhuurder en voor privédoeleinden handelende huurder – Ambtshalve toetsing door nationale rechter van oneerlijk karakter van contractueel beding – Boetebeding – Vernietiging van beding.Zaak C‑488/11.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gastdocent burgerlijk recht Radboud Universiteit, lid geschillencommissie Kifid