Hoge Raad 25 november 2022 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022. Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022. Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022. Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022. Bekijk alles
ECLI:EU:C:2017:941 Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 december 2017.

ECLI:EU:C:2017:941

Datum: 06-12-2017

Onderwerp: Mededinging

Rechtsgebiedenregister: Intellectueel eigendomsrecht

Vindplaats: Extern

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 december 2017.Coty Germany GmbH tegen Parfümerie Akzente GmbH.Verzoek van het Oberlandesgericht Frankfurt am Main om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Mededinging – Mededingingsregelingen – Artikel 101, lid 1, VWEU – Selectieve distributie van luxecosmetica – Beding op grond waarvan het detailhandelaren verboden is bij internetverkoop een niet-erkende derde in te schakelen – Verordening (EU) nr. 330/2010 – Artikel 4, onder b) en c).Zaak C-230/16.

Ga naar uitspraak