Hoge Raad 26 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 26 maart 2024 Hoge Raad 9 februari 2024 Hoge Raad 15 december 2023 Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2019:96 Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 februari 2019.

ECLI:EU:C:2019:96

Datum: 06-02-2019

Uitspraak naam: Rosbeek/BNP Paribas

Onderwerp: Rechterlijke bevoegdheid; materieel toepassingsgebied; Peeters/Gatzen-vordering

Overige onderwerpen: Doorbraak van aansprakelijkheid, Rosbeekq.q./Fortis

Rechtsgebiedenregister: Insolventierecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 februari 2019.NK tegen BNP Paribas Fortis NV.Verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordeningen (EG) nr. 44/2001 en (EG) nr. 1346/2000 – Respectieve werkingssfeer – Faillissement van een gerechtsdeurwaarder – Vordering van de curator belast met het beheer en de vereffening van de boedel.Zaak C-535/17.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Dennis Faber

senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen lid dagelijks bestuur onderzoekcentrum onderneming & recht Radboud Universiteit Nijmegen