Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 27 maart 2024 Raad van State 27 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2020:367 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 14 mei 2020.

ECLI:EU:C:2020:367

Datum: 14-05-2020

Onderwerp: Implementatie Tri 2008/115/EG,

Overige onderwerpen: Voortraject (5)

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht, Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 14 mei 2020.FMS e.a. tegen Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság en Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság.Verzoeken van de Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Asiel- en immigratiebeleid – Richtlijn 2013/32/EU – Verzoek om internationale bescherming – Artikel 33, lid 2 – Niet-ontvankelijkheidsgronden – Artikel 40 – Volgende verzoeken – Artikel 43 – Grensprocedures – Richtlijn 2013/33/EU – Artikel 2, onder h), en artikelen 8 en 9 – Bewaring – Rechtmatigheid – Richtlijn 2008/115/EU – Artikel 13 – Doeltreffende rechtsmiddelen – Artikel 15 – Bewaring – Rechtmatigheid – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Beginsel van voorrang van het Unierecht.Gevoegde zaken C-924/19 PPU en C-925/19 PPU.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW EU recht en Internationaal recht