Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Rechtbank Rotterdam 4 april 2024 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2021:594 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 juli 2021.

ECLI:EU:C:2021:594

Datum: 15-07-2021

Onderwerp: Zwangerschap en ziekte

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 juli 2021.IX tegen WABE eV en MH Müller Handels GmbH tegen MJ.Verzoeken van het Arbeitsgericht Hamburg en het Bundesarbeitsgericht om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 2000/78/EG – Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Verbod van discriminatie op grond van religie of overtuiging – Interne regel van een particuliere onderneming die het zichtbaar dragen van enig politiek, levensbeschouwelijk of religieus teken of het dragen van grote, opvallende politieke, levensbeschouwelijke of religieuze tekens op het werk verbiedt – Directe of indirecte discriminatie – Evenredigheid – Afweging tussen de godsdienstvrijheid en andere grondrechten – Rechtmatigheid van het neutraliteitsbeleid van de werkgever – Noodzaak om het bestaan van een economisch nadeel voor de werkgever aan te tonen.Gevoegde zaken C-804/18 en C-341/19.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. drs. Jan-Peter Loof

Universiteit Leiden constitutioneel recht en mensenrechten