Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Rechtbank Rotterdam 4 april 2024 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2020:289 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 23 april 2020.

ECLI:EU:C:2020:289

Datum: 23-04-2020

Onderwerp: Reikwijdte begrip ‘ arbeid’

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 23 april 2020.NH tegen Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford.Verzoek van de Corte suprema di cassazione om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Richtlijn 2000/78/EG – Artikel 3, lid 1, onder a), artikel 8, lid 1, en artikel 9, lid 2 – Verbod van discriminatie op grond van seksuele geaardheid – Voorwaarden voor toegang tot arbeid in loondienst of tot een beroep – Begrip – Publieke verklaringen dat geen homoseksuele personen worden aangeworven – Artikel 11, lid 1, artikel 15, lid 1, en artikel 21, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Verdediging van rechten – Sancties – Rechtspersoon die een collectief belang vertegenwoordigt – Bevoegdheid om in rechte op te treden zonder namens een bepaalde klager op te treden of zonder dat er een slachtoffer is – Recht op schadevergoeding.Zaak C-507/18.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. drs. Jan-Peter Loof

Universiteit Leiden constitutioneel recht en mensenrechten