Centrale Raad van Beroep 10 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023. Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Raad van State 29 november 2023 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2022:1019 Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 22 december 2022.

ECLI:EU:C:2022:1019

Datum: 22-12-2022

Onderwerp: Associatie-ovk EEG-Turkije

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 22 december 2022.X tegen Udlændingenævnet.Verzoek van de Østre Landsret om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Artikel 9 – Besluit nr. 1/80 – Artikel 10, lid 1 – Artikel 13 – Standstillbepaling – Gezinshereniging – Nationale regeling die nieuwe, strengere voorwaarden inzake gezinshereniging invoert voor echtgenoten van Turkse staatsburgers die een permanente verblijfsvergunning hebben verkregen in de betrokken lidstaat – Aan de Turkse werknemer opgelegd vereiste om te slagen voor een test waaruit een bepaald kennisniveau van de officiële taal van die lidstaat blijkt – Rechtvaardiging – Doel van het waarborgen van een succesvolle integratie.Zaak C-279/21.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW EU recht en Internationaal recht