Centrale Raad van Beroep 10 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023. Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Raad van State 29 november 2023 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2023:77 Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 9 februari 2023.

ECLI:EU:C:2023:77

Datum: 09-02-2023

Onderwerp: Associatie-ovk EEG-Turkije

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 9 februari 2023.Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid e.a. tegen S, en E en C tegen Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.Verzoek van de Raad van State om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Besluit nr. 1/80 – Artikelen 6 en 7 – Turkse onderdanen die reeds tot de arbeidsmarkt van de lidstaat van ontvangst behoren en een daarmee samenhangend verblijfsrecht hebben – Besluiten van de nationale autoriteiten waarbij het verblijfsrecht van Turkse onderdanen die al meer dan twintig jaar legaal in de betrokken lidstaat verblijven, wordt ingetrokken op grond dat zij een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormen voor een fundamenteel belang van de samenleving – Artikel 13 – ‚Standstill’-clausule – Artikel 14 – Rechtvaardiging – Redenen van openbare orde.Zaak C-402/21.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW EU recht en Internationaal recht