Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2022:684 Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 15 september 2022.

ECLI:EU:C:2022:684

Datum: 15-09-2022

Onderwerp: Hoe stel je vast dat een inschrijving abnormaal laag is?

Overige onderwerpen: Hof van Justitie verduidelijkt regels omtrent abnormaal gebruik

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 15 september 2022.Veridos GmbH tegen Ministar na vatreshnite raboti na Republika Bulgaria en Mühlbauer ID Services GmbH – S&T.Verzoek van de Varhoven administrativen sad om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2009/81/EG – Coördinatie van de procedures voor het plaatsen van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten – Artikelen 38 en 49 – Verplichting om na te gaan of er abnormaal lage inschrijvingen zijn – In nationale wetgeving vastgesteld criterium om te beoordelen of een inschrijving abnormaal laag is – Niet toepasselijk – Minstens drie inschrijvingen vereist – Criterium gebaseerd op het vereiste dat een inschrijving meer dan 20 % lager ligt dan het gemiddelde van die van de overige inschrijvers – Rechterlijke toetsing.Zaak C-669/20.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Diana Paans-van der Arend

senior adviser TwynstraGudde aanbesteden en contracteren