Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2015:166 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 12 maart 2015.

ECLI:EU:C:2015:166

Datum: 12-03-2015

Onderwerp: Belangenverstrengeling

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 12 maart 2015.eVigilo Ltd tegen Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.Verzoek van de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Overheidsopdrachten – Richtlijnen 89/665/EEG en 2004/18/EG – Beginsel van gelijke behandeling en beginsel van doorzichtigheid – Band tussen de gekozen inschrijver en de deskundigen van de aanbestedende dienst – Verplichting om rekening te houden met die band – Bewijslast inzake de partijdigheid van een deskundige – Geen invloed van die partijdigheid op het eindresultaat van de beoordeling – Beroepstermijnen – Betwisting van de abstracte gunningscriteria – Verduidelijking van die criteria na de mededeling van de volledige motivering van de gunning van de opdracht – Mate waarin de inschrijvingen voldoen aan de technische specificaties als beoordelingscriterium.Zaak C-538/13.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Janneke Kohlen

advocaat en partner Bird & Bird