Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2022:1022 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 22 december 2022.

ECLI:EU:C:2022:1022

Datum: 22-12-2022

Onderwerp: Goedkeuring

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 22 december 2022.Sambre & Biesme SCRL en gemeente Farciennes tegen Société wallonne du logement (SWL).Verzoeken van de Raad van State (België) om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Overheidsopdrachten – Richtlijn 2014/24/EU – Gunning van een overheidsopdracht zonder inleiding van een aanbestedingsprocedure – Overheidsopdrachten tussen entiteiten in de overheidssector – Artikel 12, lid 3 – Overheidsopdrachten die inhouse worden gegund – Begrip ‚toezicht zoals op de eigen diensten’ – Voorwaarden – Vertegenwoordiging van alle deelnemende aanbestedende diensten – Artikel 12, lid 4 – Overeenkomst tussen aanbestedende diensten die gemeenschappelijke doelstellingen van algemeen belang nastreven – Begrip ‚samenwerking’ – Voorwaarden – Niet-uitvoering binnen de gestelde termijnen – Rechtstreekse werking.Gevoegde zaken C-383/21 en C-384/21.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)