Rechtbank Midden-Nederland 10 januari 2024 Rechtbank Noord-Holland 9 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023. Rechtbank Overijssel 14 december 2023 Rechtbank Overijssel 27 november 2023 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2017:338 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 4 mei 2017.

ECLI:EU:C:2017:338

Datum: 04-05-2017

Onderwerp: Uitsluiting van inschrijver in verband met onjuiste ingevulde UEA

Overige onderwerpen: Waar op te letten - III

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 4 mei 2017.Esaprojekt sp. z o.o. tegen Województwo Łódzkie.Verzoek van de Krajowa Izba Odwoławcza om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Overheidsopdrachten – Richtlijn 2004/18/EG – Beginsel van gelijke behandeling, non-discriminatiebeginsel en transparantiebeginsel – Technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid van de ondernemers – Artikel 48, lid 3 – Mogelijkheid om zich te beroepen op de draagkracht van andere entiteiten – Artikel 51 – Mogelijkheid om de inschrijving aan te vullen – Artikel 45, lid 2, onder g) – Uitsluiting van deelneming aan een overheidsopdracht wegens ernstige fout.Zaak C-387/14.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)