Hof van Justitie 9 juni 2009

C-480/06

Datum: 09-06-2009

Uitspraak naam: COMMISSIE/DUITSLAND

Onderwerp(en): Ontbreken van formele Europese aanbestedingsprocedure voor gunning van diensten inzake behandeling van afvalstoffen

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht