Centrale Raad van Beroep 1 februari 2017

ECLI:NL:CRVB:2017:350

Datum: 01-02-2017

Onderwerp(en): Jurisprudentie overzicht

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Terugverwijzing. De rechtbank heeft ten onrechte geoordeeld dat er geen rechtsverhouding tussen hem en betrokkene is ontstaan. Het besluit van 4 maart 2014 behelst naar zijn bewoording en strekking een maatregel, als bedoeld in artikel 45 van de ZW, inhoudende dat, nu betrokkene haar loonaanspraken op haar werkgever heeft prijsgegeven, zij daarom ten onrechte een beroep doet op de ZW en aan haar dus geen ziekengeld wordt uitbetaald. Zodanige maatregel tast het recht op ziekengeld als zodanig niet aan. De rechtbank heeft dit ten onrechte niet onderkend. Vastgesteld wordt dat de rechtbank het beroep tegen het bestreden besluit in het geheel niet inhoudelijk heeft beoordeeld. Betrokkene heeft bovendien uitdrukkelijk verzocht de zaak verder te kunnen bepleiten bij de rechtbank.

Spreker(s)

Ben-van-Meurs-800x600.jpg
mr. Ben van Meurs

advocaat KampsVanBaar Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: