Centrale Raad van Beroep 1 juni 2021

ECLI:NL:CRVB:2021:1271

Datum: 01-06-2021

Onderwerp(en): Varia

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Opschorten en intrekken bijstand. Niet aannemelijk gemaakte verzending opschortingsbesluit. Aangetekende verzending. Twijfel aanbieding op adres niet voor risico betrokkene. Het dagelijks bestuur heeft het opschortingsbesluit aangetekend verzonden. Het heeft weliswaar gegevens van de track & trace-code overgelegd, maar daaruit blijkt niet van een mededeling van de postdienst dat er een (poging tot) aanbieding van een stuk op het adres van betrokkene heeft plaatsgevonden waarbij niemand is aangetroffen, waarna het stuk vervolgens niet is afgehaald. Op de overgelegde uitdraai staat weliswaar dat het oorspronkelijke bezorgadres het adres van betrokkene is, maar niet dat het stuk daar daadwerkelijk is aangeboden, waarna het stuk niet is afgehaald. Dat wordt ook niet aannemelijk in combinatie met de tekst boven de statusbalk op de uitdraai, waar staat “Zending af te halen bij postbuslocatie”. De enige postbuslocatie die op de uitdraai wordt genoemd, is het postbusnummer van het Dagelijks bestuur, met als bezorgmoment “Vrijdag 23 februari”. Dit geheel biedt onvoldoende garanties om de conclusie te rechtvaardigen dat het opschortingsbesluit op regelmatige wijze is aangeboden op het adres van betrokkene en dat dit stuk na achterlating van een afhaalbericht niet is opgehaald. Twijfel op dit punt dient niet voor rekening en risico van betrokkene te komen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: