Centrale Raad van Beroep 1 maart 2021

ECLI:NL:CRVB:2021:442

Datum: 01-03-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Buiten behandeling laten

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Beëindiging WGA-loonaanvullingsuitkering. De deskundige heeft overtuigend gemotiveerd dat hij het op basis van de informatie van de behandelend neuroloog en de anamnese die hij in oktober 2018 bij appellante heeft afgenomen onwaarschijnlijk acht dat appellante op de datum in geding verdergaande beperkingen had dan is vastgesteld in de FML van 2 maart 2018. Uitgaande van de juistheid van de FML van 2 maart 2018, wordt de rechtbank gevolgd in haar oordeel dat de arbeidsdeskundige bezwaar en beroep inzichtelijk en navolgbaar heeft gemotiveerd dat de geselecteerde functies passend zijn voor appellante.

Spreker(s)

mr-Erik-Klein-Egelink-D01.jpg
mr. Erik Klein Egelink

senior rechter Rechtbank Gelderland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: