Centrale Raad van Beroep 1 mei 2015

ECLI:NL:CRVB:2015:1878

Datum: 01-05-2015

Onderwerp(en): Wachttijd

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Het Uwv is bij zijn standpuntbepaling (in overwegende mate) afgegaan op een deskundigenoordeel en een (civielrechtelijk) vonnis van de rechtbank. Eigen onderzoek door een verzekeringsarts en/of een arbeidsdeskundige heeft niet plaatsgevonden en daarmee heeft het Uwv niet voldaan aan de op hem rustende plicht tot het verrichten van eigen onderzoek zoals in vaste rechtspraak van de Raad is neergelegd. In het kader van definitieve beslechting van het geschil, krijgt het Uwv opdracht de gebreken in het bestreden besluit het herstellen dan wel een nieuwe bob te nemen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: