Centrale Raad van Beroep 10 april 2019

ECLI:NL:CRVB:2019:1477

Datum: 10-04-2019

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Personenkring

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

1) De Raad is onbevoegd kennis te nemen van het hoger beroep voor zover dat is gericht tegen het niet verlenen van opvang op grond van het buitenwettelijk gemeentelijk beleid. Hoger beroepschrift doorgezonden naar Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 2) Hoger beroep, voor zover dit betrekking heeft op de Wmo 2015, niet-ontvankelijk verklaard. Onvoldoende procesbelang.

Spreker(s)

mr-Erik-Klein-Egelink-D01.jpg
mr. Erik Klein Egelink

senior rechter Rechtbank Gelderland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: