Rechtbank Amsterdam 10 juli 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2015:4472 Centrale Raad van Beroep 10 december 2015

ECLI:NL:CRVB:2015:4472

Datum: 10-12-2015

Onderwerp: Blijfambtenaren

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


1) Beoordeling. De drie beoordelingsformulieren bieden een toereikende grondslag voor de conclusie dat het functioneren van appellante is tekortgeschoten op de drie genoemde verbeterpunten, te weten daltondidactiek, bijbehorend klassenmanagement en een evenwichtige professionele uitstraling in de omgang met collega’s. 2) Weigering vaste aanstelling te verlenen. Terughoudende toetsing van een besluit tot het niet voortzetten van een tijdelijk dienstverband na afloop van de proeftijd. Niet gezegd kan worden dat appellante onvoldoende tijd heeft gehad om de gewenste verbeteringen tot stand te brengen. De school heeft weinig actie ondernomen op het gebied van scholing over daltondidactiek, ook al heeft appellante de wens tot het volgen van een cursus op dat gebied geuit. Dat enkele feit betekent echter niet dat het niet verlengen van de proeftijdaanstelling onhoudbaar is te achten.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

Paul van der Heijden

bedrijfsvoeringspecialist Politie arbeidszaken