Centrale Raad van Beroep 10 maart 2005

ECLI:NL:CRVB:2005:AT3543

Datum: 10-03-2005

Onderwerp(en): Het derde ziektejaar en ao in en door de dienst)

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Terugbrengen van volle bezoldiging naar 80 % van de bezoldiging na afloop van de termijn van 18 maanden ziekte. Uit hoofde van ziekten of gebreken van psychische aard blijvend ongeschikt.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: