Centrale Raad van Beroep 10 oktober 2012

ECLI:NL:CRVB:2012:BY0602

Datum: 10-10-2012

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Loonsanctie Uwv

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

1) Opleggen van de loonsanctie. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij tijdig, dat wil zeggen binnen een week na ontvangst van de brief van 21 juli 2009, aan haar administratieve verplichtingen heeft voldaan door het re-integratieverslag compleet bij het Uwv in te leveren. Dat de werknemer vanwege zijn mate van arbeidsongeschiktheid niet kan re-integreren dan wel aan hem (achteraf) een IVA-uitkering is toegekend kan aan deze verplichting van administratieve aard niet afdoen. 2) Bekorting van de loonsanctie. Een oordeel over de bekorting van de loonsanctie kan ingevolge de systematiek van de wet niet aan de orde komen bij de beoordeling van de vraag of al dan niet terecht een loonsanctie is opgelegd, omdat het hier twee onderscheiden procedures betreft. Het bezwaarschrift van appellante van 19 augustus 2009 gericht tegen het besluit tot opleggen van de loonsanctie kan dus niet mede worden gezien als een verzoek tot bekorting van de loonsanctie en daarmee samenhangend dus evenmin gelden als startdatum voor de termijn van beëindiging, nog daargelaten dat met deze brief de gestelde administratieve tekortkomingen niet zijn opgeheven.

Spreker(s)

Peter-Jansen.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: