Centrale Raad van Beroep 11 augustus 2020

ECLI:NL:CRVB:2020:1821

Datum: 11-08-2020

Onderwerp(en): Art. 6:22 Awb

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Opgelegde maatregel 100% verlaging voor twee maanden in verband met recidive. Niet verschijnen bij Job Center. Niet voldoende solliciteren valt niet onder artikel 18 lid 4 onder h PW. Gebrek met toepassing van 6:22 Awb gepasseerd. Voor elk van de verweten gedragingen was 100% gedurende een maand geboden. Recidivebepaling niet juist toegepast voor niet verschijnen Job Center. Gebreken worden gepasseerd omdat aannemelijk is dat betrokkenen niet zijn benadeeld.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: