Hoge Raad 15 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 5 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 27 februari 2024 Rechtbank Limburg 14 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2012:BY6453 Centrale Raad van Beroep 12 december 2012

ECLI:NL:CRVB:2012:BY6453

Datum: 12-12-2012

Onderwerp: Jurisprudentie overzicht

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Extern

Loonsanctie. Gelet op het feit dat niet is gebleken dat het Uwv bij het opleggen van de loonsanctie toepassing heeft gegeven aan artikel 629, elfde lid, onderdeel a, van Boek 7 van het BW stond niet vast tot wanneer voormeld tijdvak van 104 weken na 22 juni 2009 was verlengd. Dit in aanmerking genomen, kon op 10 september 2009 geen besluit tot het opleggen van een loonsanctie - overeenkomstig het bepaalde in artikel 25, elfde lid van de Wet WIA - meer worden genomen.

Ga naar uitspraak