Ontslag wegens ongeschiktheid, anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken. Appellant heeft ten onrechte bij zijn werkgever geen melding gemaakt van de aangetroffen hennepkwekerij en appellant is niet doordrongen van de noodzaak tot het doen van een dergelijke melding. In dit geval heeft de staatssecretaris het bieden van een verbeterkans achterwege kunnen laten. Aan appellant mogen hoge eisen worden gesteld ten aanzien van integriteit en betrouwbaarheid gezien zijn functie als ambtenaar bij de Belastingdienst, belast met de opsporing van onder meer drugsgerelateerde strafbare feiten, en met het oog op het aanzien en de geloofwaardigheid van de Belastingdienst.

Spreker(s)

mr-v2.-ROUNDEL.jpg
Paul van der Heijden

bedrijfsvoeringspecialist Politie, arbeidszaken

Bekijk profiel