Rechtbank Amsterdam 10 juli 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2015:3972 Centrale Raad van Beroep 12 november 2015

ECLI:NL:CRVB:2015:3972

Datum: 12-11-2015

Onderwerp: Ontslag wegens functionele ongeschiktheid

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Ontslag wegens ongeschiktheid, anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken. Appellant heeft ten onrechte bij zijn werkgever geen melding gemaakt van de aangetroffen hennepkwekerij en appellant is niet doordrongen van de noodzaak tot het doen van een dergelijke melding. In dit geval heeft de staatssecretaris het bieden van een verbeterkans achterwege kunnen laten. Aan appellant mogen hoge eisen worden gesteld ten aanzien van integriteit en betrouwbaarheid gezien zijn functie als ambtenaar bij de Belastingdienst, belast met de opsporing van onder meer drugsgerelateerde strafbare feiten, en met het oog op het aanzien en de geloofwaardigheid van de Belastingdienst.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

Paul van der Heijden

bedrijfsvoeringspecialist Politie arbeidszaken