Hoge Raad 15 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 5 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 27 februari 2024 Rechtbank Limburg 14 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2014:2721 Centrale Raad van Beroep 13 augustus 2014

ECLI:NL:CRVB:2014:2721

Datum: 13-08-2014

Onderwerp: Later ontstaan WIA - uitkering

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Extern

Tussenuitspraak. Naar het oordeel van de Raad staat niet buiten twijfel dat de toegenomen arbeidsongeschiktheid van appellant voortvloeit uit een andere oorzaak, als bedoeld in artikel 43a van de WAO. Door de artsen wordt immers verband gelegd tussen de psychische klachten en de als direct ongevalsgevolg te beschouwen fysieke klachten. In zijn besluitvorming heeft het Uwv ten onrechte het standpunt ingenomen dat geen sprake is van een zelfde ziekteoorzaak. Het Uwv heeft daarom eveneens ten onrechte niet op basis van een medische en arbeidskundige beoordeling de mate van arbeidsongeschiktheid van appellant per 18 januari 2011 vastgesteld. De Raad ziet aanleiding het Uwv op te dragen een verzekeringsgeneeskundig en arbeidskundig onderzoek uit te voeren inzake de mate van arbeidsongeschiktheid van appellant per 18 januari 2011 en te bezien wat de gevolgen daarvan zijn voor het bestreden besluit.

Ga naar uitspraak