Centrale Raad van Beroep 13 februari 2018

ECLI:NL:CRVB:2018:408

Datum: 13-02-2018

Onderwerp(en): Afstemmen van de bijstand

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Herziening bijstand naar gehuwdennorm, naar bijstand naar kostendelersnorm in verband met niet rechtmatig verblijvende echtgenote. Tot 1 januari 2016 kon het college toepassing geven aan toepassing kostendelersnorm als bedoeld in art. 22a PW. Het conflicteren van de artikelen 22a PW en art. 24 PW tot 1 januari 2016, betreft een omissie van de wetgever. Bedoeling wetgever was toepassing kostendelersnorm in deze situatie. Geen inzicht gegeven in financiële situatie zodat niet gesproken kan worden over zeer bijzondere omstandigheden die afstemmen van de bijstand rechtvaardigen.

Spreker(s)

mr-Erik-Klein-Egelink-D01.jpg
mr. Erik Klein Egelink

senior rechter Rechtbank Gelderland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: