Centrale Raad van Beroep 13 oktober 2016

ECLI:NL:CRVB:2016:3866

Datum: 13-10-2016

Onderwerp(en): Wijziging van de arbeidsovereenkomst (Overplaatsing)

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Onderzoeksresultaten integriteitsonderzoek. Buitengewoon verlof en toegangsontzegging. Plichtsverzuim: het niet melden van gezamenlijke reizen met bevriende projectontwikkelaar V naar Afrika wordt aangemerkt als plichtsverzuim. Overplaatsing in het belang der dienst: Het enkele gegeven dat betrokkene ... geen melding heeft gemaakt van zijn vakanties met V is naar objectieve maatstaven niet toereikend om van een dienstbelang tot overplaatsing te kunnen spreken.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: