Weigering ZW-uitkering toe te kennen vernietigd. Appellante was ziek toen zij ontslag op staande voet kreeg. De verzekeringsarts heeft het onwaarschijnlijk, maar niet uitgesloten, geacht dat de gedragingen van appellante (verduistering van een groot geldbedrag om koopverslaving te bekostigen) die de werkgever aanleiding hebben gegeven tot het ontslag op staande voet, voortkomen uit ziekte. Anders dan de rechtbank is de Raad van oordeel dat van een benadeling als bedoeld in artikel 45, zevende lid, van de ZW in het geval van appellante geen sprake is.

Spreker(s)

Kerstin-Hopman.jpg
mr. Kerstin Hopman

advocaat Advocatenkantoor Kerstin Hopman

Bekijk profiel
Ben-van-Meurs-800x600.jpg
mr. Ben van Meurs

advocaat KampsVanBaar Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: