Rechtbank Rotterdam 1 maart 2024 Centrale Raad van Beroep 10 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023. Centrale Raad van Beroep 13 december 2023 Rechtbank Den Haag 7 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2010:BN1274 Centrale Raad van Beroep 14 juli 2010

ECLI:NL:CRVB:2010:BN1274

Datum: 14-07-2010

Onderwerp: Discriminatie

Overige onderwerpen: Koppelingsbeginsel

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Weigeren en intrekking bijstand. Nu de kinderen van appellante in juli 2006 niet rechtmatig in Nederland verbleven als bedoeld in de uitspraak van de Raad van 24 januari 2006, kan de weigering van bijstand ook ten aanzien van de kinderen in rechte stand houden. De Raad merkt op dat artikel 27 van het IVRK niet een bepaling vormt die naar haar inhoud eenieder kan verbinden als bedoeld in de artikelen 93 en 94 van de Grondwet. De Raad merkt op dat hij het - namens appellante niet aangevochten - oordeel van de rechtbank onderschrijft, dat ten aanzien van het verstrekken van een financiële toelage aan minderjarige kinderen die rechtmatig hier te lande verblijven, vanaf 1 januari 2007 sprake is van een voorliggende voorziening in de Regeling. Van bijzondere omstandigheden die meebrengen dat de beëindiging van de bijstand in het onderhavige geval wél een 'individual and excessive burden' oplevert is de Raad niet gebleken.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW EU recht en Internationaal recht