Centrale Raad van Beroep 15 december 2020

ECLI:NL:CRVB:2020:3466

Datum: 15-12-2020

Onderwerp(en): Varia

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Beroep tegen het bestreden besluit terecht niet-ontvankelijk verklaard op de grond dat het beroep te laat is ingediend en geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Dat rechtshulpverleners niet adequaat hebben gehandeld komt voor rekening en risico van appellante.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: