Centrale Raad van Beroep 16 juli 2019

ECLI:NL:CRVB:2019:2422

Datum: 16-07-2019

Onderwerp(en): Algemene wet bestuursrecht

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht, Bestuursrecht

Ingangsdatum wettelijke rente: eerste dag van verzuim na beslistermijn van acht weken. De Raad is niet bevoegd te oordelen over de aangevallen uitspraak voor zover die ziet om inzageverzoeken Wpb in dossier en bijbehorende dwangsommen. Berekening woonkostentoeslag volgens beleid. Geen aanleiding om van beleid af te wijken voor wat betreft servicekosten. Geen aanspraak op dwangsom in verband met niet tijdig beslissen op verzoek om schadevergoeding.