Centrale Raad van Beroep 16 juni 2020

ECLI:NL:CRVB:2020:1207

Datum: 16-06-2020

Onderwerp(en): Wanneer is bezwaar tijdig ingediend

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Niet ontvankelijk verklaring bezwaar. Naar aanleiding van het arrest van 27 maart 2019 Hof van Justitie van de Europese Unie C-545/17, ECLI:EU:C:2019:260 (Pawlak/KRUS) wordt onder verzending per post in de zin van artikel 6:9, tweede lid, van de Awb niet langer uitsluitend verstaan verzending via PostNL. Een bezwaar- of (hoger) beroepsschrift is ook tijdig ingediend als het voor het einde van de termijn bij een andere postaanbieder dan PostNL ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Onder andere postaanbieder wordt verstaan ieder bij de Autoriteit Consument en Markt geregistreerd postvervoerbedrijf. Het bezwaarschrift is echter niet voor het einde van de termijn bij de andere postaanbieder ingediend.

Spreker(s)

mr.-Monique-Rus-van-der-Velde-doek.jpg
mr. Monique Rus-van der Velde

advocaat Van Benthem & Keulen, advocaten en notariaat

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: