Rechtbank Rotterdam 1 maart 2024 Centrale Raad van Beroep 10 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023. Centrale Raad van Beroep 13 december 2023 Hoge Raad 1 december 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2012:BY5173 Centrale Raad van Beroep 17 december 2012

ECLI:NL:CRVB:2012:BY5173

Datum: 17-12-2012

Onderwerp: Bevoegdheidsverdeling

Overige onderwerpen: Verblijfstatus Unieburger

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Vreemdelingenrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Appellante heeft de Surinaamse nationaliteit en haar kind heeft de Nederlandse nationaliteit. De Svb moet onderzoeken of appellante aan art. 20 van het VWEU een verblijfsrecht hier te lande kan ontlenen. Als dat zo is, is er ruimte voor verdragsconforme toepassing van art. 6, lid 2, AKW. Als geen verblijfsrecht aan art. 20 VWEU kan worden ontleend, dan mag appellante worden uitgesloten van de verzekering voor de AKW.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW EU recht en Internationaal recht