Centrale Raad van Beroep 17 december 2012

ECLI:NL:CRVB:2012:BY5173

Datum: 17-12-2012

Onderwerp(en): Bevoegdheidsverdeling

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Vreemdelingenrecht

Appellante heeft de Surinaamse nationaliteit en haar kind heeft de Nederlandse nationaliteit. De Svb moet onderzoeken of appellante aan art. 20 van het VWEU een verblijfsrecht hier te lande kan ontlenen. Als dat zo is, is er ruimte voor verdragsconforme toepassing van art. 6, lid 2, AKW. Als geen verblijfsrecht aan art. 20 VWEU kan worden ontleend, dan mag appellante worden uitgesloten van de verzekering voor de AKW.

Spreker(s)

mr.-Aniel-Pahladsingh.jpg
mr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW, EU recht en Internationaal recht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: