Centrale Raad van Beroep 17 februari 2021

ECLI:NL:CRVB:2021:353

Datum: 17-02-2021

Onderwerp(en): Duurzaam

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Zoals ter zitting reeds is geoordeeld wordt de brief, die door appellante daags voor de zitting aan de Raad is gefaxt, buiten beschouwing gelaten wegens strijd met de goede procesorde en het beginsel van hoor en wederhoor. Appellante wordt vanaf de datum in geding volledig arbeidsongeschikt geacht vanwege fysieke en psychische klachten. Het oordeel van de rechtbank dat het Uwv appellante op de datum in geding terecht niet duurzaam arbeidsongeschikt heeft geacht en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen worden onderschreven. De verzekeringsarts bezwaar en beroep heeft in zijn rapport van 22 februari 2018 aan de hand van het Beoordelingskader duurzaamheid en het stappenplan uitgebreid en inzichtelijk gemotiveerd dat voor appellante op de datum in geding nog kansen waren op verbetering van de functionele mogelijkheden. Appellante heeft in hoger beroep geen medische stukken overgelegd op grond waarvan anders zou moeten worden geoordeeld. De verzekeringsarts bezwaar en beroep heeft ook onderkend dat een deel van de bij appellante aanwezige beperkingen duurzaam is. Volgens vaste rechtspraak van de Raad, zie bijvoorbeeld de uitspraak van 25 juli 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2519, heeft de verzekeringsarts bezwaar en beroep een inschatting gemaakt van de aanwezige blijvende beperkingen en deze beperkingen vastgelegd in de FML van 22 februari 2018. Evenals de rechtbank heeft geoordeeld, bestaat geen aanleiding om appellante te volgen in haar standpunt dat het Uwv zich alleen gebaseerd heeft op onderzoek van de verzekeringsartsen. Ook het oordeel van de rechtbank over de CIZ-indicatie wordt onderschreven. Het hoger beroep slaagt niet. De aangevallen uitspraak zal worden bevestigd voor zover aangevochten.

Spreker(s)

Kerstin-Hopman.jpg
mr. Kerstin Hopman

advocaat Advocatenkantoor Kerstin Hopman

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: