Centrale Raad van Beroep 17 maart 2021

ECLI:NL:CRVB:2021:591

Datum: 17-03-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Loonsanctie Uwv

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Loonsanctie ten onrechte opgelegd. Het medisch oordeel van de bedrijfsarts, die op regelmatige basis en intensief contact met appellante heeft gehad en daarbij ook kenbaar de uitgebreide informatie van de behandelaars heeft betrokken, is plausibel te achten. Het bestreden besluit dat van een wezenlijk andere inschatting uitgaat, mist voldoende onderbouwing. Daarmee valt de loondoorbetalingsverplichting van appellante na de verplichte loondoorbetalingsverplichting weg en rust op het Uwv de verplichting om alsnog te beslissen over het recht op WIA-uitkering van werkneemster.

Spreker(s)

Peter-Jansen.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: