Centrale Raad van Beroep 17 mei 2021

ECLI:NL:CRVB:2021:1153

Datum: 17-05-2021

Onderwerp(en): Voorlopige voorziening

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Toewijzing verzoek om voorlopige voorziening. Spoedeisend belang. Is er sprake van toegenomen arbeidsongeschiktheid? De voorzieningenrechter concludeert dat nadere verzekeringsgeneeskundige beoordeling van de situatie van verzoeker alsnog en per direct noodzakelijk is. Gelet op het rapport van Chin-Kon-Sung is niet uitgesloten dat sprake is van een toename van beperkingen. Door het zeer korte tijdsverloop kan ook niet worden uitgesloten dat deze herbeoordeling van invloed is op het nu bij de Raad voorliggende geschil.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: