ECLI:NL:CRVB:2011:BP5198

Datum: 18-02-2011

Onderwerp: Later ontstaan WIA-uitkering

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Extern

Weigering WIA-uitkering omdat sprake is van een uit dezelfde ziekteoorzaak voortvloeiende arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 55 van de Wet WIA. De bewijslast rust in beginsel op degene die het standpunt huldigt dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de eerdere en latere uitval. Het is in dit geval dan ook aan appellant om gegevens aan te dragen die buiten twijfel stellen dat er van enig oorzakelijk verband tussen beide arbeidsongeschiktheidsgevallen geen sprake is. Appellant is hierin niet geslaagd. Niet gebleken van medische feiten of omstandigheden op grond waarvan het aangewezen voorkomt in dit geval af te wijken van het oordeel van de bezwaarverzekeringsarts.

Ga naar uitspraak