Centrale Raad van Beroep 19 april 2017

ECLI:NL:CRVB:2017:1692

Datum: 19-04-2017

Onderwerp(en): Geen recht op uitkering

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Afwijzing aanvraag WW-uitkering. Bij gebreke van een duidelijke samenhang tussen de ontslagname door appellante op 11 december 2012 en de op 11 september 2013 ingetreden toestand van blijvende betalingsonmacht van werkgeefster, heeft het Uwv de aanvraag terecht met toepassing van artikel 62, eerste lid, aanhef en onder a, van de WW afgewezen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: