Centrale Raad van Beroep 19 februari 2014

ECLI:NL:CRVB:2014:498

Datum: 19-02-2014

Onderwerp(en): Later ontstaan WIA - uitkering

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Weigering WAO-uitkering. Toename klachten komt niet voort uit dezelfde medische oorzaak als de arbeidsongeschiktheid ter zake waarvan de ingetrokken uitkering werd genoten. Van psychische klachten was ten tijde van de toekenning geen sprake. Dat diabetes mellitus een risicofactor zou kunnen zijn voor het ontwikkelen van een depressieve stoornis betekent niet dat, indien die stoornis feitelijk ontstaat, deze aan genoemde ziekte moet worden toegeschreven.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: