De rechtspraak dat er geen verplichting is voor het Uwv om bij beoordeling van arbeidsongeschiktheid ook te beoordelen of er aanleiding is een maatregel op grond van artikel 29 Wet WIA op te leggen als daartoe geen verzoek is gedaan, geldt ook voor een maatregel op grond van artikel 28 Wet WIA.

Spreker(s)

Kerstin-Hopman.jpg
mr. Kerstin Hopman

advocaat Advocatenkantoor Kerstin Hopman

Bekijk profiel